X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

در خصوص منوط نکردن توقیف مال توقیف شده به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار تأمین خواسته توسط دوایر اجرای احکام دادگستری، بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهای اجرای احکام دادگستریها سراسر کشور بشرح ذیل صادر گردید:

 

بخشنامه شماره 5153/86/1 ـ 8/5/1386

بخشنامه به واحدهای اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور

بنا بر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بعضی دوایر اجرای احکام دادگستری هنگام طرح تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی 25/10/1355 (تودیع اصل طلب بستانکاران مقدم و خسارت مربوط در صندوق دادگستری یا مراجع دیگر جهت رفع بازداشت اموال توقیفی و امکان مزایده مال مورد بحث توسط اجرای سازمان) از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجرای سازمان خودداری و آن را موکول به طرح دعوی و اقدامات قضایی متعاقب آن می‌دانند.
        موضوع در اداره کل حقوقی بررسی و ایراد سازمان وارد تشخیص و از این رو تأکید می‌گردد دوایر اجرای احکام دادگاه‌ها و دادگستری‌ها در موارد تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، توقیف مال توقیف شده را منوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار تأمین خواسته ننمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31