یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1388

مسوولان عالی قضایی تصویب کردند 

در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی مواد ۲۲ و ۲۸ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بررسی شد و به تصویب رسید.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، مصوبات جلسه امروز به این شرح است:

ماده ۲۲: هر کس کودک و نوجوانان را در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع مشاهده کند و علی‌رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید مشروط بر اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از ده میلیون تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات یا برحسب وظیفه مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک موثری نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده و حبس مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ ـ انجام تکلیف مقرر در این ماده با رعایت ضوابط مندرج در آن موجب تعقیب کیفری افراد یا مسوولیت مدنی آنها نیست.

تبصره ۳ ـ افشای هویت کسی که طبق این ماده موضوع را گزارش یا اعلام می‌نماید، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است.

ماده ۲۸ ـ در غیر جرایم مذکور در این قانون ارتکاب هر جرمی علیه کودک و نوجوان از عوامل مشدده محسوب و مرتکب، حسب مورد از دو سوم تا حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد. 
منبع:سایت کانون وکلا

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31