چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

نهایی شدن موافقتنامه استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

نهایی شدن موافقتنامه استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

در جریان سفر ریاست قوه قضائیه حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی وهیأت همراه به کشور کره جنوبی، متن دو موافقت‌نامه استرداد مجرمین ومعاضدت قضائی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره نهائی گردید.

اضافه می‌شود حسب موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری طرفین متعهد می‌شوند در امور کیفری، به یکدیگر معاضدت ارائه دهند. معاضدت حقوقی از جمله شامل مواردی نظیر اخذ دلیل یا اظهارات اشخاص، ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله،ابلاغ اسناد، تعیین محل یا شناسایی اشخاص و ... خواهد بود

در معاهده استرداد مجرمین نیز دو طرف متعهد می‌شود اشخاصی را که به لحاظ ارتکاب جرم قابل استرداد برای پیگیری ، محاکمه یا اجرای مجازات در قلمرو طرف درخواست‌کننده خواسته می‌شوند و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می‌شوند به طرف دیگر مسترد نمایند. 

منبع:http://www.dadiran.ir/tabid/70/ctl/Edit/mid/397/Code/10843/Default.aspx

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31