دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

آزمون حقوق جزای اختصاصی ضمن آرزوی توفیق برای شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است. قسمت الف- سئوالهای انشائی : به هشت سوال زیر به اختصار و با خط خواا و مستدل و مستند به قانون پاسخ دهید . شمارک هر سوال (۲) است. سوال ۱- اگر " احمد " به قصد قتل و با تبانی قبلی " بهروز " را به روی " جواد " پرتاب کند و در نتیجه " جواد " کشته شود ، چه اتهامی متوجه " احمد " و " بهروز " است ؟ سوال ۲- قتل ناشی از تخلف در امر رانندگی ، ماهیتا چه نوع قتلی است؟ سوال ۳- آیا اقام زرگری که به قصد ساختن بند گردنبند مقداری طلا از مسکوکات ایرانی یا خارجی بر می دارد جرم است یا خیر؟ سوال ۴- در معاملات مربوط به مال غیر منقول ، چه معامله مجرمانه ای " معامله معارض " است؟ سوال ۵- آیا اقدام کارمندی که به علت اهمال موجبات تضییع یک مال دولتی سپرده شده و به وی را فراهم می کند ، مشمول عنوان مجرمانه ای است یا خیر؟ . سوال ۶ – در طلاق بائن ، زن یا مرد از احصان خار می شود یا خیر ؟ سوال ۷- اگر کسی با حضور و معرفی خو به جای دیگری ، دفاتر اسند رسمی را به عنوان فروشنده امضاء و مبادرت به دریافت ثمن معامله کند ، چه جرائمی را مرتکب شده است؟ سوال ۸- ربودن مال دیگری و با استفاده از سلاح تقلبی و تهدید مالباخته ، اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چه عنوان مجرمانه ای است ؟ قسمت ب –مسئله : آنرا به دقت بخوانید و به سوال آن مستند به قانون و به اختصار پاسخ دهید :موسسه پژوهشی الف ، که دولتی است ، در راستای تحقق اهداف و برنامه های علمی و تحقیقاتی خود بعد از طی تشریفات قانونی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ با انعقاد قرارداد با شرکت سهامی خاص ب چندین عدد رایانه خریداری می کند : ۴/۳ ثمن معامله پرداخت و رایانه ها تحویل مسئولین موسسه الف می شود در قرارداد تصریح می شود که شرکت ب موظف است در زمانی که رئیس موسسه الف اعلام می کند کارشناسان لازم را برای نصب و راه اندازی و افتتح سالن رایانه اعزام و سپس مابقی ثمن را تحویل گیرد . در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ با اعلام رئیس موسسه پژوهشی الف ، کارشناسان شرکت ب به محل اعزام می شوند . اما هنگام نصب و راه اندازی رایانه های serverمشخص می شود که قطعات processor board و mother board مربوط به پنج عدد از رایانه های server در محل خود نیست و رایانه های مزبور ناقص است . وکیل موسسه الف علیه مدیران شرکت ب اقامه دعوی می کند ولی با انجام تحقیقات و به اتکای مدارک و اسناد ، مشخص می شود که رایانه های server به طور کامل تحویل شده است و processor board و mother board پنج عدد از رایانه های مزبور توسط یکی از کارمندان شاغل در موسسه بنام جواد به سوء نیت برداشته شده و وی آنها را به داریوش که می دانسته قطعات مزبور متعلق به موسسه پژوهشی الف است می دهد تا آنها را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را به نسبت مساوی بین خود تقسیم کنند . داریوش نیز آنها را به یک فروشنده رایانه به نام کریم می فروشد .... اکنون با عنایت به مفروضات فوق و مستند به قانون و به تفکیک استدلال کنید چه اتهام یا اتهاماتی متوجه آقایان جواد -‍‍ داریوش و کریم می کنید و به چه دلیل ؟

منبع:http://smr.myblog.ir/Post-214.ASPX

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31